Nyitnikék csoport

Nyitnikék csoport

A Nyitnikék nagycsoport év elején 22 fővel kezdte meg óvodai életét a már megszokott csoportszobában, a megszokott felnőttekkel együtt.
Napi tevékenységeinket, aktuális programjainkat az Óvodai Nevelési Program, a Tevékenységközpontú helyi programunk, valamint a Kompetencia Alapú Nevelési Programcsomag tématervjavaslatai, az évszakokhoz kötődő aktualitások határozzák meg.
Mindennapjainkat a vidám, derűs, szeretetteljes légkör jellemzi, mely elengedhetetlen a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Komplex módon, az egyéni igényeket figyelembe véve valósítjuk meg az egészséges életmódra nevelést, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi nevelés és fejlesztést.
A játékba ágyazott tevékenységekkel, a cselekedtetésekkel egybekötött megtapasztalásokkal és élményszerzésekkel biztosítjuk a gyermekek érdeklődésének és megismerési vágyának kielégítését.
Csoportunkban nagyon fontosnak tartjuk a betegségek megelőzését és az egészséges életmódra nevelést, ezért minden nap elegendő, de kellő időt biztosítunk a szabad levegőn történő változatos mozgásra, valamint friss vitaminokban gazdag gyümölcsök, zöldségek fogyasztására.
Célunk, hogy minden gyermek, aki a csoportunkba jár, örömmel, szívesen érkezzen reggelente óvodába, és a nap folyamán színes és változatos játéktevékenységekkel gazdagodjon a szabad játék és a baráti kapcsolatok erősödjenek.

Csoportot érintő havi eseménynaptár

Az esemény naptár a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a csoportok faliújságjain.

Szeptember

 • Nagycsoportosok lettünk, beszoktatás, visszaszoktatás, a csoport szokás és szabályrendszerének felelevenítése.
 • A természet változásainak folyamatos megfigyelése, megtapasztalása, séták, kirándulások. Látogatás Vass László madárgyűjteményéhez.
 • Termények, termések gyűjtése, felhasználásuk, barkácsolgatás.
 • Kerti munkák, betakarítás, gyümölcsök, zöldségek kóstolása, válogatása.
 • Kirándulás a sportpályára, a Szélmalom megtekintése.
 • Látogatás a Ternai Kft-hez, savanyúság készítése.
 • Megemlékezés a Magyar népmese napjáról.

Október

 • Zene világnapja, ismerkedés a különböző hangszerekkel.
 • A TŰZ témakör adta témajavaslatokból tapasztalatszerzések.
 • Állatok világnapja, séta, állatok megtekintése.
 • Kirándulás szervezése Mártélyra, vonattal. Az őszi természet szépségeinek megcsodálása.
 • Színházlátogatás, Micimackó bérlet.
 • Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés, séta a Kossuth szoborhoz, zászlók elhelyezése.

November

 • A természet és időjárás változásainak, folyamatos megfigyelése.
 • Tök hét, sült tök, töklámpás készítése, csemegézés.
 • Márton napi népszokások, hagyományok.
 • Őszi kerti munkálatok, gereblyézés, levélszedés.
 • Jeles napon való aktív részvétel.
 • Tapasztalatok összegzése, az őszi évszakról.
 • Színházlátogatás.
 • Kirándulás a Szentesi Tűzoltóságra.

December

 • Az évszakváltás jellemzőinek megfigyelése, időjárás, öltözködés, összefüggések keresése.
 • Télapóvárás, készülődés, sült alma, sütemény készítése, csoportszoba dekorálása.
 • Luca napi néphagyományok megismerése.
 • Adventi készülődés, várakozás az ünnepre, ajándékkészítés, dekoráció készítése.
 • A közösségi adventi koszorúnál, ünnepi műsor előadása.
 • Kiállítás látogatás a kultúrházban.
 • Fenyőfaállítás a csoportban, közös karácsonyi ünnepség az óvoda zsibongójában.

Január

 • Új évi népszokások, néphagyományok.
 • Élménybeszámolók az otthon töltött időről, hogyan telt az ünnep.
 • A VÍZ témakör adta tématervjavaslatokból tapasztalatszerzések.
 • Állatok élete télen, gondoskodás a madarakról.
 • Tél örömei, hó, jég. Hóemberépítés, csúszkálás.
 • Testünk, érzékszerveink, testséma fejlesztés.
 • Ovi-zsarufoglalkozások.

Február

 • Farsangi készülődés: a csoportszoba díszítése, ráhangolódás az ünnepre. Közös énekelgetéssel, verseléssel készülődés a farsangi mulatságra.
 • A télűzés- tavaszvárás hagyományainak, népszokásainak megismerése.
 • Farsangi műsor bemutatása, a szülők vendégül látása, egy kellemes délelőtt eltöltése.
 • Megfigyelések végzése a természetben, séták, tapasztalatszerzések.
 • A téli évszak jellemzőinek összegzése.
 • Színházlátogatás

Március

 • Tavaszvárás, folyamatos megfigyelések a természetben.
 • Hajtatás, rügyeztetés, csíráztatás.
 • Óvodabál, műsor előadása.
 • Gergely-járás iskolások fogadása, megvendégelése
 • Nemzeti ünnepünkről megemlékezés.
 • Séta a közeli Kurca partra, változások megfigyelése.
 • A VÍZ világnapjának megünneplése. Tapasztalatok szerzése a vízről, felhasználhatósága: kézmosás, ivás, öntözés. Takarékos vízhasználat.
 • Vizsgálódások a természetben, élményszerző séták.
 • Ovi-zsaru program
 • Színházlátogatás
 • Nyugi-ovi program.

Április

 • Ovicsalogató játékos délelőtt a leendő ovisokkal.
 • Nyíltnap.
 • Nagyszülők napjának megszervezése.
 • Húsvéti készülődés (népszokások), tojásfestés, sonka, tojás, kalács kóstolása.
 • Egészséghét: zöldségek, gyümölcsök felhasználása, kóstolása, mozgásos játékok folyamatos szervezése.
 • A FÖLD napjának megtartása, tevékenységek a szabadban, természetvédelem.
 • Virágültetés, kertgondozás.

Május

 • A FÖLD témakör adta témajavaslatokból tapasztalatszerzések.
 • Beszélgetések a családról, ajándékkészítés, készülődés.
 • Anyák napi ünnepség megtartása, anyukák, nagymamák vendégül látása.
 • Madarak és fák napja, tevékenységek szervezése.
 • Gyermeknapi program szervezése.
 • Évzáró, ballagás, búcsú az óvodától.

Június

 • Az évszak változásainak folyamatos megfigyelése, növények, állatok, élő és élettelen dolgok.
 • Az időjárás adta lehetőségek kihasználása a kertünkben. udvarunkon.
 • ZÖLD HÉT szervezése, részvétel a tevékenységekben.
 • Séták, kirándulások szervezése az óvoda tágabb környezetében. A közlekedés szabályainak folyamatos mélyítése, a szabályok betartatása.
 • Családi nap szervezése a szülők bevonásával.
 • Úszásoktatás, vízhez szoktatás.
 • Változatos mozgáslehetőségek kihasználása a friss levegőn.

Július

 • Az időjárás és öltözködés összefüggésének megtapasztaltatása (öltözködés, vetkőzés).
 • Kísérletek, megfigyelések végzése a homokban.
 • A levegő mozgásának megfigyelése, tapasztalatszerzés: szélforgó készítés, papírsárkány eregetés, buborékfújás
 • A LEVEGŐ témakör tevékenységiből válogatás.
 • Napfürdőzés, medencézés.
 • A szél edző hatásának kihasználása.

Augusztus

 • Mozgásos játékok szervezése a szabadban.
 • Fürdőzés az óvoda medencéjében.
 • Homokvárépítés, aszfaltrajz készítés.
 • Zöldségek, gyümölcsök kóstolása.
 • Beszélgetések, nyári élmények felidézése.
 • Fecske tábor szervezése.

 Készítette: Pitiné Joó Márta, Kispálné Gémes Csilla.