Facebook oldalunk

Óvodapedagógusok: Kondacs Mihályné, Vigh Mária. Dajka néni: Szécsényi Györgyné. Pedagógiai asszisztens: Kószó Alexandra.

Idei tanévünket 14 fővel kezdtük. Minden gyermek korcsoportját ismétlő nagycsoportos. Közülük 3 fiú és 11 lány. 3 gyermek most csatlakozott közösségünkhöz, a többiek eddig is csoporttársak voltak. Gyermekét egyedül neveli 3 anyuka. 2 gyermek esetében új házasság lévén mozaik családról beszélhetünk. 1 gyermek hátrányos helyzetű, 1 gyermek SNI státuszú. Az új gyermekekről, a családok körülményeiről, esetleges problémákról, betegségekről, családlátogatások alkalmával tájékozódtunk. Tájékoztattuk őket a csoportban kialakult szokásrendszerről, a gyermekek felé támasztott követelményekről, további jó együttműködésünket megalapozva. A szülők iskolázottsága, és szociokulturális háttere rendkívül eltérő. 2-3 jó körülmények között élő család, és 6 szerény, de rendezett körülmények között élő családon kívül a többiek helyzete átlagosnak mondható. A gyerekek otthoni élményei is igen eltérőek. Vannak, akik szívesen megosztják ezeket társaikkal, és vannak, akik csak hallgatják, inkább négyszemközti beszélgetések alkalmával oldódnak fel. Néhányan még mindig nem kedvelik a nagyobb közönség előtti szerepvállalást, az idegenek előtti megnyilvánulásokat. Őket játéktevékenység közben szerepvállalással, bábozással, négyszemközti beszélgetésekkel igyekszünk oldani, beszédhelyzetbe hozni, aktivizálni. A csoportba járó gyermekek ritkán betegek, néhány megfázásos esettől eltekintve a hiányzás nem jellemző. A szülők szívesen veszik az általunk szervezett programokat, (munkadélután, farsang, anyák napja, családi nap), azokba lelkesen, aktívan bekapcsolódnak, irányításunk mellett a segítő szándék jellemzi őket. Szívesen kapcsolódnak a gyűjtő munkákhoz, ajánlanak fel megfigyelési, látogatási, tapasztalatszerzési lehetőségeket a csoport számára. Nyitottak, befogadóak és érdeklődőek. Jellemző, hogy a szülői értekezleteken szinte minden alkalommal, teljes létszámmal vesznek részt, napi szinten érdeklődnek gyermekeik felől. Folyamatos visszacsatolás figyelhető meg a gyerekek által hazavitt, illetve a kihelyezett alkotások vonatkozásában. (láttuk, észrevettük, ötletesen felhasználták, szép lett…) A gyerekek szívesen mesélnek otthoni élményeikről. A szülőkkel való együttműködésünk jó példája, hogy zárt internetes csoportot hoztunk létre, ahol a feltöltött képek segítségével nyomon követhetik csoportunk munkáját, alkalmankénti tevékenységeit, gyermekeik közös ünnepeinken való részvételét. A gyermekek a gondozási teendők végzése során szinte teljesen önállóak. A mosdó használata során felügyelet mellett végzik teendőiket, irányítás mellett öltöznek, vetkőznek, mosnak kezet és fogat. Helyesen gyakorolják a kézmosás, fogmosás, öltözködés alapvető fogásait, technikáját. Ruhájukat kifordítják, rendezetten teszik a székre, cipőjüket egymás mellé helyezik. Igénylik a papír zsebkendő használatát, valamennyien tudnak orrot fújni. A tízórai és uzsonna alkalmával önállóan terítik meg maguknak az asztalt, igénylik a szalvéta használatát. Ebédhez a naposok terítenek felügyelet és irányítás mellett. Helyesen használják az étkezés eszközeit, az asztal rendjére figyelve, kulturáltan étkeznek. Megszokták az ételek kóstolását, szívesen fogyasztanak gyümölcsöket, zöldségeket. Pihenésük nyugodt, két gyermek csak ritkán alszik, de csendben pihen. Igénylik az altatásként mondott mesét, néhányan szívesen fogadják, ha melléjük ülve simogatással alhatnak el. Szívesen játszanak társaikkal, szeretnek gyurmázni, kirakózni, főzőcskézni, autózni. Játékukban egyre több változatos szerepjáték jelenik meg. Befogadóak, jól működik közöttük a szerepek felosztása, cseréje. Viszonylag jól kezelik a kialakult konfliktus helyzeteket, megbeszélik, bocsánatot kérnek, ritkán igényelnek külső beavatkozást. A játéktevékenység a nemek szerint sem különül el. Tapasztalatunk szerint a fiúk és lányok szívesen tevékenykednek együtt a babakonyhában és a szőnyegen építkezve egyaránt. A többség szívesen odaadja, és később visszakéri a játékeszközöket. A „NyugiOvi Program” kapcsán megismerték annak öt alapszabályát. 1. Mindenkit befogadunk a csoportba! (közénk tartozol, együtt vagyunk) 2. Elmondjuk, amit érzünk! (van más megoldás is, mint a bántás) 3. Nem bántjuk egymást! (a szavakkal ejtett sebek nehezen gyógyulnak) 4. Megvédjük azt, akit bántanak! (a védelem az igazi erő) 5. Szólunk, ha valakit bántanak! (ha bárkin segítesz, az nem árulkodás) A szabályok megismerése segíti az egymás iránti toleráns, empatikus viselkedést, közösségi normák elfogadását, viselkedéskultúrájuk, társas szemléletük formálódását. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek új csoporttagjaink befogadásának folyamatában. Szeptembertől ismerkedünk a „boldogságórák” tartalmi és módszertani sajátosságaival, mely segít a gyerekek pozitív önértékelésének megerősítésében, toleráns viselkedésminták kialakításában, élmény és tapasztalatanyaguk bővülésében. Szívesen vállalnak kisebb feladatokat, megbízatásokat (szalvéták kiosztása, létszám leadása az élelmezésvezetőnek). Igénylik, várják a dicséretet, az elismerő megnyilvánulásokat. Jó hatással van rájuk a csoportszobánkban elhelyezett akvárium halakkal, a rendszeresen megújuló, bővülő élősarok, hiszen a folyamatos megfigyelés lehetőségét kínálja, figyelemre, kitartásra, sorrendiségre, időrendiségre nevelő hatású. Egymás között segítséggel felosztva a napi feladatokat, örömmel etetik a halakat, megfigyelik az állatok mozgását, viselkedését. Segítséggel kapcsolódnak be a növények gondozásába, öntözésébe, az élősarok aktuális rendezésébe. Örömmel kapcsolódnak kisebb kísérletekhez. Szívesen végzik a virágos kert gondozásával kapcsolatos feladatokat. Érdeklődőek, szívesen kapcsolódnak be az általunk szervezett tevékenységekbe. Kitartásuk változó, előfordul, hogy többször is visszatérnek az adott tevékenységhez. Igénylik a bábjátékot, önállóan is kezdeményezik versek elmondását, dalos játékok eljátszását. A csoportban több gyermeknek van nagyon szép énekhangja, jó ritmusérzéke fiúk, és lányok között egyaránt. Ők tehetségígéretek is lehetnek. Szeretik, kérik a napközben elmondott „kívánságmeséket”. Mozgásos tevékenységeinket igyekszünk a lehetőségekhez mérten a szabadban szervezni, hogy kellő hely, szabad levegő álljon rendelkezésre, a lehető legkisebbre csökkentve a korlátok, balesetveszélyes helyzetek előfordulását, megfelelve az egészséges életmódra nevelés feltételeinek. Emellett eszközökkel, feladatokkal, szerepvállalással motiváljuk a részvételre valamennyi gyermeket. Többen szívesen rajzolnak, felismerhető formákat alkotnak, képeiket megnevezik, eseményeket ábrázolnak. Néhány gyermek esetében a ceruzafogás még az átlagtól eltérő. Szívesen színeznek a vonalhatárok betartásával, néhány gyermeknek ez még nehézséget jelent. Helyesen ismerik fel, és alkalmazzák a színeket. Büszkék a falra kihelyezett munkáikra. Többen örömmel, lelkesen alkotnak, szeretik a csoportos feladatokat, szívesen együttműködnek egymással határozott célok elérése érdekében. Néhányan még nehezen értik meg a feladatokat, több magyarázatot, segítséget igényelnek. Örömmel vesznek részt kisebb nagyobb sétákon, kirándulásokon, ahol ügyesen fogalmazzák meg észrevételeiket, megfigyeléseiket. Szívesen gyűjtenek érdekes színes leveleket, terméseket, rovarokat a tudatos környezetmegóvás feltételeit szem előtt tartva. Folyamatosan számlálnak, különböző halmazokat létrehozva, kísérleteznek az óvoda udvarán és a csoportszobában található terepasztal mellett is. Bár nincs tornaszobánk, az ovi foci pálya, teljes felszereltségével, remek lehetőséget kínál a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez. Csoportunk rendelkezésére áll, kedvelt kültéri játszóhely az ovifalu, mely életkori sajátosságoknak megfelelő eszközökkel jól felszerelt, és a gyakorlókert, ami természetes lehetőséget biztosít a munka jellegű tevékenységek gyakorlásához, az élettapasztalatok játékba ágyazott feldolgozásához. Családias hangulatban, közvetlen, bizalomteljes kapcsolatban telnek napjaink, melyek során minden lehetőséget megragadunk a gyermekek iskolakezdésének megfelelő előkészítésére.

Csoportot érintő havi eseménynaptár

Szeptember

 • Természetváltozásának megfigyelése (séta, rövid kirándulások)
 • Szüret - szőlő feldolgozása, tevékenységekkel
 • Vásárlás zöldség üzletben, zöldségek és gyümölcsök feldolgozása
 • 22. Autómentes világnap – az Ovifaluban közlekedés járműveinkkel
 • 29. Mihály napi népszokások- bábjáték, körjátékok, vásáros
 • 30. Magyar népmese napja, Óvodai bábjáték- népmese hazaadása, otthoni elolvasása
 • Bozsik- program
 • Nyugi- Ovi program
 • Boldogság órák megtartása

Október

 • 1. Zene világnapja, különböző hangszerek megszólaltatása
 • 4. Állatok világnapja, Zsibongóban állatsimogató
 • Őszi munkálatok (dióverés, gereblyézés, őszi termésekből barkácsolás)
 • 20. Óvoda bál- gyerekek műsoros fellépése
 • Micimackó bérlet előadása Szentesen
 • Boldogság órák megtartása

November

 • Őszi betakarítás (kukorica)
 • 9. Jeles nap a szülőkkel
 • 11. Márton nap népszokásai
 • Foglalkozás a múzeumban
 • Tök- nap (kézműveskedés, népmese)
 • Erzsébet, Katalin napi népszokások
 • Micimackó bérlet előadása Szentesen.
 • Boldogság órák megtartása

December

 • 6. Mikulás
 • 13. Luca napja- Luca napi népszokások (- búza,- pogácsa, rigmusok)
 • Adventi készülődés
 • Adventi koszorúnál való fellépés
 • Közös óvodai Karácsony, bábjáték
 • Kiállítás megtekintése a Művelődési házban
 • Kézműves délután a szülőkkel
 • Boldogság órák megtartása

Január

 • A tél örömei, játék, kísérletezés (hóval, jéggel, vízzel)
 • 6. Vízkereszt népszokásai, hagyományai
 • Ovi-zsaru foglalkozásai 1-2-3
 • 22. Vince- időjárásjóslás tevékenységgel
 • Boldogság órák megtartása

Február

 • 2. Gyertyaszentelő- népi megfigyelések, megismerése
 • Tavasz varázsa (csíráztatás, - hajtatás, - ültetés, - rügyeztetés)
 • Farsangi mulatság szervezés a szülőkkel együtt
 • Boldogság órák megtartása

Március

 • Ébredő természet megfigyelése
 • Tavaszi zöldségek felhasználása, egészséges életmódra nevelés
 • 12. Gergely-járás iskolások fogadása, megvendégelése
 • 15. Nemzeti ünnep megünneplése
 • Sándor, József, Benedek neves népszokásainak megismerése
 • 21. Bábjáték világnapjának megünneplése- bábjátékokkal
 • 22. A víz világnapja- tevékenységek a vízzel
 • Ovi- zsaru foglalkozás 4-5-6
 • Micimackó bérlet előadása Szentesen
 • Nyugi ovi program
 • Boldogság órák megtartása

Április

 • Ovicsalogató nyílt nap
 • Nagyszülők napja
 • Húsvéti készülődés (népszokások)
 • 11. Költészet napja - Könyvtár látogatás
 • 22. Föld napja
 • 24. Szent György napja népszokások megismerése
 • Micimackó bérlet előadása Szentesen
 • Boldogság órák megtartása

Május

 • Anyák napja
 • 10. Madarak és fák napja (természetvédelem)
 • Kirándulás
 • 25. Évzáró, ballagás
 • Zöldhét Pünkösd (népszokás)
 • Boldogság órák megtartása

Június

 • Kerékpártúra a struccfarmra
 • Jeles nap- Apák napja
 • Gyermeknap
 • Családi nap
 • Pizsama parti
 • Vízhez szoktatás

Július

 • Nyári élmények Játék az ovi-foci pályán
 • Játéktevékenység az ovifaluban
 • Pancsolás a medencében
 • Közlekedés járművekkel az ovifaluban

Augusztus

 • Intézményünk nyári takarítás miatt zárva tart. Nyitás 2019. szeptember 2-án.

Készítette: Kondacs Mihályné és Vigh Mária óvodapedagógusok.

 

 
Tetejére