Eszterlánc csoport

Eszterlánc csoport óvónők: Szabóné Héring Erzsébet, Szűcsné Ábrahám Mária. Dajka: Gindáné Kozma Szilvia.

Bemutatkozik az Eszterlánc –mini csoport

Szeptember első napjaitól kezdve folyamatosan 13 új kisgyermek és családja kezdte el az óvodai életet. Az óvodával való találkozás azonban már az ovicsalogató és a beiratkozás során megtörtént, ahová a szülőkkel együtt a gyermekek is eljöttek. Szétnézhettek az oviban, játszhattak a csoportokban, ismerkedhettek az óvoda épületével.

A következő találkozás augusztusban a családlátogatás kapcsán történt. Ekkor került sor a gyermekről való személyes beszélgetésre, és kapták meg a jelüket a gyermekek, ami általában végig fogja kísérni az egész óvodai életüket.

A gyermekek óvodába érkezése előtt berendeztük a csoportszobánkat. Korcsoportjuknak megfelelő játékokat tettünk ki a polcokra és derűs, vidám díszítéssel vártuk a kicsiket.

Igyekeztünk családbarát módon szervezni a beszoktatás, a befogadás időszakát, ami minden gyermeknek más- más ütemben, az egyéni szükségletének megfelelően folytatódott.

A folyamatos beszoktatás sok türelmet, gyengédséget igényelt tőlünk, hisz tudjuk, hogy az első napok élményei kihatnak a közösségi élet alakulásának egész későbbi folyamatára.

Az első hetekben mindhárman a csoportban voltunk egész nap. Igyekszünk egyformán, következetesen ugyanazt kérni a gyermektől és egyező nevelési hatást teremteni. Bátorító neveléssel ösztönözzük őket az új dolgok megismerésére, bizalmunk kimutatásával növeljük önbizalmukat, apró kis sikereiket elismerjük. Érzelmi megnyilvánulásaikra nyugodtan reagálunk, szorongásaikat, félelmeiket megpróbáljuk oldani. Életkori sajátosságaiknak és szükségleteiknek megfelelően ölbeli ringató, hintáztató, lovagoltató mondókákkal, játékos dalocskákkal igyekszünk örömtelivé tenni az óvodában töltött időt. Ésszerű szokás- és szabályrendszert igyekszünk biztosítani, ami a napirendhez igazodik és rugalmasan alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Velük együtt alakítjuk a szokásokat, napról napra folyamato9s ismétléssel.

A szülőkkel való jó kapcsolat is nagyon fontos számunkra. Megbeszéltük, hogy csak együtt tudjuk a gyerekeket a beszoktatás nehézségein átsegíteni, és kérjük az elkövetkező évekre is az együttműködésüket. Célunk, hogy a gyerekek megtalálják a helyüket a csoportban, élvezzék, hogy a csoportunk tagjai, ahol elfogadják, mindig várják és szeretik őket.

Csoportot érintő havi eseménynaptár

Szeptember

 • Befogadás időszaka. 
 • Ismerkedés az óvó nénikkel, dajka nénivel, társakkal.
 • Tájékozódás az óvoda épületében és az óvodát körülvevő kertben.
 • Napirendi szokások kialakítása.
 • Szülői értekezlet megszervezése. 

Október

 • Az ősz jegyében gyűjtő munka az óvoda udvarában.
 • Jeles napon való részvétel az ősz jegyében a középsősök szervezésében. 
 • Néphagyományőrző hét: „Tök jó hét”- tevékenység sorozat. (szülők bevonásával)

November

 • Kisebb séták szervezése az óvoda környékén, az évszak és időjárás megfigyelése.
 • Néphagyományőrző hét: „Márton napi vigasság!”(szülők bevonásával)
 • Egészség hét: „Kóstoló” szervezése, őszi gyümölcsök, zöldségek.
 • Szülői értekezlet megszervezése.  

December

 • Várjuk a Mikulást: érzelmi ráhangolódás.
 • Első karácsony az óvodában.
 • Munkadélután szervezése a szülőknek, ajándék készítés. 

Január

 • Tél adta lehetőségek kihasználása, játék a hóban.
 • Téli madárvédelem, folyamatos madáretetés.
 • Szülői értekezlet megszervezése, ötletbörze a farsangra.

Február

 • Néphagyományőrző hét: „Medve, medve bújj elő…”
 • Munkadélután szervezése a szülőkkel közösen a farsang jegyében.
 • Az első farsangi bál megszervezése és lebonyolítása a szülők közreműködésével.

Március

 • Az éledő természet megfigyelése, élményszerző séták az óvoda környékén: „gólya les”,
 • Nemzeti identitás tudat alapozása: Március 15.- séta a Kossuth szoborhoz.
 • Az udvari játékok újbóli birtokba vétele a jó idő beköszöntével.
 • Jeles nap: A víz világnapja témahét. 

Április

 • Néphagyományőrző hét: Húsvéti készülődés.
 • Élményszerző séta egy falusi udvaron: házi állatok és kicsinyeik.
 • Bogár les az udvaron, éledő rovarok megfigyelése.
 • Jeles nap: A Föld napja.
 • Nagyszülők napja megszervezése és lebonyolítása.
 • Szülői értekezlet megszervezése.

Május

 • Jeles nap: Madarak és fák napja.
 • Családi nap megszervezése és lebonyolítása.
 • Anyák napjával egybekötött évzáró megszervezése és lebonyolítása.
 • Gyereknap az óvodában.

Június

 • Élményszerző séták a szűkebb és tágabb környezetünkben. 
 • Szabadidei tevékenységeink, udvari játéktémák bővítése.
 • Játék a széllel: papírsárkány eregetés a játszótéren. 

Augusztus

 • „Kirándulás” a közeli szabadidő parkhoz.
 • Vizes játékok a medencében.
 • Napfürdőzés.
 • Szabadidei tevékenységeink, udvari játéktémák bővítése.