Köszöntjük a Kurca-parti Óvoda honlapján!

Bemutatkozás

A szegvári Kurca-parti Óvoda Csongrád megyében, Szentes várostól délre, 8 km-re található. Falunk határa igen hosszú, nyugaton egészen a Tiszáig, délen Mindszent város határáig, keleten Derekegyházig terjed. Szegvár a „vizek falva”: területén folyik keresztül a Kurca és a Kórógy ér, és a község közepén levő Kórógy-tó, a település kellemes színfoltja.
Óvodánk 1950. július 10-től működik jelenlegi helyén. A  régi építésű polgári ház az évek folyamán több változáson esett keresztül.
Az intézményünk 2006. szeptember 1-től vette fel a Kurca-parti Óvoda  nevet.
 
Jelenleg a 131 férőhelyen 6 óvodai csoportban (homogén) 114 óvodáskorú gyermek és 3 különleges bánásmódot igénylő gyermek harmonikus személyiségfejlesztését biztosítjuk érzelmi biztonságot nyújtó, derűs,  szeretetteljes óvodai légkörben. A családok megváltozott életkörülményeiből adódóan óvodánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van. Közöttük egyaránt található ingerszegény, csonka családból származó, nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve kiváló képességű, jó családi háttérrel rendelkező, értelmiségi családból származó gyermek is.
A hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekek viszonylagosan magas száma miatt pedagógusi és szülői támogatással jött létre az „Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért” Alapítvány, melynek célja az óvodai nevelőmunka színvonalának fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a hátrányos helyzetű családok segítése.
Az adott körülmények az óvoda részéről egy nagyon tudatos fejlesztést feltételeznek a hátránykompenzálásban és tehetséggondozásban.
 

Az óvoda személyi ellátottsága

 
Óvodánkban a szakmai munkát egy függetlenített óvodavezető irányítja 12 fő óvodapedagógussal, 2 fő pedagógiai asszisztenssel, 6 fő dajkával valamint 9 fő egyéb technikai dolgozóval együtt.
A mindennapjainkat az életre való nevelés határozza meg, melyet a Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program szerint szervezünk. Mára lényegesen megváltozott az óvoda funkciója és átalakult az óvodahasználók köre, mindezek következményeként a kompetencia program csomagból magunkénak tekintjük a komplexitást, a rendszerszerű látásmódot, a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést, a feldolgozási módszerek sokféleségét. A túlméretezett műveltségi tartalmakkal szemben a használható ismereteket, és információkat helyezzük előtérbe. A gyermeki személyiség fejlődést kiemelten kezeljük.
Nevelőtestületünk évekkel ezelőtt felismerte, hogy változó világunkban a pedagógus személyisége megkívánja a komplex, rugalmas látásmódot, így az új dolgok iránti elfogadáshoz a bátor, kezdeményező, kipróbáló, új iránt fogékony személyiség megléte szükséges. Az óvodapedagógus kollégák attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekeink számára. Megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet töltünk be az együttnevelésben.
 
  • Követelményünk és elvárásunk, hogy előítéletektől mentesen közeledjünk a különböző kultúrájú családokhoz.
  • Figyelembe vesszük a gyermeki esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításának követelményét.
  • A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciálisan képzett szakemberek közreműködését vesszük igénybe.
  • A dajkát, a pedagógiai asszisztenst a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük, egyike a gyermeket nevelő felnőtteknek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre.
  • Az együttműködés, a munkamegosztás tudatos folyamat, melynek tervét, a csoportnaplóban jelenítjük meg .
  • A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája elengedhetetlen a feladataink megvalósításához (óvodatitkár, konyhai kisegítők, udvaros).
 
Szakmai munkánk sikerének alapja, hogy olyan óvodában neveljük gyermekeinket, ahol a gyermekek, a szülők és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink sikerorientáltak legyenek, környezetükben jól eligazodjanak, problémájukra saját megoldást találjanak, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek.
Fő cél, hogy minden gyerekből kibontakoztassuk a testi, szellemi, biológiai és erkölcsi képességeik , tulajdonságaik maximumát. Ebben a hosszú folyamatban hangsúlyos helyet foglal el a szabad játék, amely személyiségük teljes kibontakoztatásához vezethet, hiszen a játék a fejlődés és a fejlesztés legjobb eszköze óvodáskorban.
 
Iskoláskor kezdetére munkánk eredményeként a gyermekek választékosan használják anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezik ki, nyílt, barátságos, érdeklődő, és érzelem teli iskolásokká válnak.
Minden gyermek érték számunkra, és ahhoz, hogy a bennük lévő értékek, lehetőségek megvalósuljanak a mi szakértelmünkre van szükségük. Amellett, hogy biztosítjuk gyermekeink számára az önfeledt, boldog gyermekkort, gondolnunk kell jövőjükre is, arra, hogy sikeres felnőtté úgy vállnak, ha képességeik, tudásuk alkalmazhatóvá válik, mellyel gazdagíthatják majd szűkebb és tágabb környezetüket.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Intézményünk a család nevelőpartnereként egészíti ki a családi nevelést. A szülő és az óvoda kapcsolata kölcsönösen elismert szabályokon nyugvó, a gyermek érdekében történik.
Tudjuk, hogy fejlődő oktatási rendszerünkben szükség van  lelkesedő óvodapedagógusokra, akik kellően motiváltak, szeretik a hivatásukat, éppen ezért nagy megtiszteltetés számunkra, hogy községünkben megbecsült pedagógusokként dolgozhat nevelőtestületünk valamennyi tagja. 
Csurka Zoltánné
Óvodavezető

Csoportjaink

Szivárvány csoport

Szivárvány csoport

Óvodapedagógusok: Kondacs Mihályné, Vigh Mária. Dajka néni: Gyenesné Kobzos Ágnes. Pedagógiai asszisztens: Kószó Alexandra. Csoportunk 20 fős létszámmal kezdte meg működését az óvodában. Ebből 9 fiú és 11 lány. Öt gyermeket bölcsödéből fogadtunk a többiek családi...

Nyitnikék csoport

Nyitnikék csoport

Nyitnikék csoport A Nyitnikék nagycsoport év elején 22 fővel kezdte meg óvodai életét a már megszokott csoportszobában, a megszokott felnőttekkel együtt.Napi tevékenységeinket, aktuális programjainkat az Óvodai Nevelési Program, a Tevékenységközpontú helyi programunk,...

Mazsola csoport

Mazsola csoport

Mazsola csoport A csoportban dolgozó óvodapedagógusok: Szécsényiné Ádok Szilvia, Ráczné Purgel Ilona. Dajka: Bánfi Antalné. A csoportunkba 24 kisgyermek jár, ebből 11 fiú, és 13 lány, most már kiscsoportosok vagyunk. Az elmúlt évben a gyermekek elfogadtak,...

Kisvakond csoport

Kisvakond csoport

Kisvakond csoport óvoda pedagógusok: Ágostonné Szécsényi Erika (Erika óvó néni), Horváth Ágota (Ágota óvó néni). Dajka néni: Kissné Kovács Ágnes (Ági néni). Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, Szegvár. Szegváron épült egy nagyon szép óvoda, melynek neve:...

Ficánka csoport

Ficánka csoport

Ficánka csoport óvónők: Horváthné Béres Edit (Edit óvó néni), Bujdosóné Csuka-Kis Bernadett (Berni óvó néni). Dajka néni: Mészáros Renáta (Reni néni) A 2019-2020-as nevelési évet 19 fővel kezdte meg a Ficánka középső csoport, 10 fiú és 9 leány arányában. Bizalomra...

Eszterlánc csoport

Eszterlánc csoport

Eszterlánc csoport óvónők: Szabóné Héring Erzsébet, Szűcsné Ábrahám Mária. Dajka: Gindáné Kozma Szilvia. Bemutatkozik az Eszterlánc –mini csoport Szeptember első napjaitól kezdve folyamatosan 13 új kisgyermek és családja kezdte el az óvodai életet. Az óvodával való...

Lovaglás a Kurca-parti Óvodában

2016. november 18-án a Szegvári Tűzköves alapítvány lovainak bevonásával minden óvodás gyermek számára felejthetetlen programot szerveztünk. Fontos számunkra, hogy az ovisaink tapasztalatok útján szerezzenek ismereteket, ezért úgy gondoltuk, hogy a lóval való...

Ajándék

Az adventi készülődés időszakában, mindenki azzal foglalatoskodik, hogyan és mivel szerezzen örömet szeretteinek. A mi óvodásainkat is nap, mint, nap már az izgalom tölti el, vajon milyen meglepetés várja őket az ünnepek alkalmával, illetve családjaiknak ők is hogyan...

Beszámoló az Anyanyelvi-és Báb szakmai munkaközösség éves munkájáról

2016. június A munkaközösség 2015. szeptember 1-től működik a Kurca-parti Óvodában. Tagjai a nevelőtestület óvodapedagógusai, de a bábjátékban szívesen vettek részt a pedagógiai asszisztensek, és a dajkák is. Célkitűzéseinkben szerepelt, hogy a felnőttek, és a...

Mocorogjunk…

Mocorogjunk, immáron 3. éve … Szűcs Sándor a Mindszenti Mocorgó UFC elnökének (továbbá a Bozsik Intézményi Program mindszenti körzetvezetőjének) 2016 – os nevelési évben való megkeresésére igent mondva, Óvodánk is aktív Bozsikos Intézmény. Az idei nevelési évünkben...

Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére

„Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére”(Nyugi Ovi Program)  Óvodánk kiválasztásra került a TÁMOP 5.2.10-15/1 „Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére” kiemelt projektbe. A kormányzati szándékú országos programba 15 óvoda került...

Anyanyelvi és báb munkaközösség

Anyanyelvi és báb munkaközösség 2019/2020-es nevelési év Ebben a nevelési évben is aktívan tevékenykedik a munkaközösségünk. Immáron VI. alkalommal kaptunk meghívást a szentesi Református Gondozási központba, ahol a Senior-Junior találkozón szentesi nagycsoportosoknak...

Boldogságórák a 2019/2020. tanévben

10. óra – 2020. június

10. óra – 2020. június

Kisvakond csoport Újra együtt A COVID19 vírus okozta negatív érzelmeket, az újra találkozás örömével, a közös együttléttel, az örömteli tevékenységekkel, pozitív érzelmi hatások megélésével...

6. óra – 2020. február

6. óra – 2020. február

Kisvakond csoport A Kisvakond csoportban az érzelmekkel, félelmekkel való megküzdési stratégiákat helyeztünk előtérbe. Rávilágítottuk a gyermekeket arra, hogy egy-egy akadály nem azért áll előttünk,...

5. óra – 2020. január

5. óra – 2020. január

Kisvakond csoport A Kisvakond csoport közös célt tűzött ki aga elé, hiszen a célok eléréséhez gyakran arra van szükség, hogy együttműködjünk, s az ilyen társas kapcsolatok önmagukban is fokozni...

4. óra – 2019. december

4. óra – 2019. december

Kisvakond csoport A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond csoportja hétről – hétre hangolódott az elkövetkezendő ünnepekre. Nagyon örültünk annak a lehetőségnek, hogy a községi adventi...

3. óra – 2019. november

3. óra – 2019. november

Kisvakond csoport Elérkezett a ,,Társas kapcsolatok”-hónapja a Kisvakond csoportba. Kiemelt feladatunknak tartjuk a társas kontaktusok pozitív alakulását.E témát resztoratív-körben készítettük elő....

2. óra – 2019. október

2. óra – 2019. október

Kisvakond csoport A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond középső csoportjában „AZ OPTIMIZMUS GYAKORLÁSA” Boldogságóra témájához érkeztünk. Nagy öröm számunkra, hogy a „Hála gyakorlása” téma után, a...

1. óra – 2019. szeptember

1. óra – 2019. szeptember

Kisvakond csoport Nagy öröm számunkra, hogy a 2019/2020-as Nevelési évünkre is sikeresen megnyertük a Boldog Óvoda pályázatot, így immár a szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond csoportja második...

Díjátadó

Díjátadó

Nagy öröm számunkra, hogy a Kurca-parti Óvoda a tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is sikeres pályázat keretében, a Boldog Óvoda programcsomagot adaptálhatja, mely a derűs és élmény gazdag...

Boldogságórák a 2018/2019. tanévben

10. óra – 2019. június

10. óra – 2019. június

Kisvakond csoport Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, aminek alapfeltétele a családdal való együttműködés. Igyekszünk...

9. óra – 2019. május

9. óra – 2019. május

Kisvakond csoport Flexibilis időkeretben, példamutató felnőtt jelenléttel, a gyermekek egyéni tempójához igazodva gyakoroltuk az egészséges életmódra nevelés és egészséges életvitel megalapozásának...

8. óra – 2019. április

8. óra – 2019. április

Kisvakond csoport A Kisvakond kiscsoportba járó gyermekek nagyon szeretik a kézikönyv meséit.  E hónap témáját az ajánlott mesére alapoztuk (Bezzeg Andrea: Tündéri bocsánat c.mesére), a...

7. óra – 2019. március

7. óra – 2019. március

Kisvakond csoport A Kisvakond kiscsoportba járó gyermekek érdeklődési körének és az életkori sajátosságuk figyelembevételével terveztem és szerveztem meg az e havi Boldogságórát. Öt napon keresztül...

6. óra – 2019. február

6. óra – 2019. február

Kisvakond csoport A Kurca-parti Óvoda Kisvakond kiscsoportjának gyermekei folyamatosan alkalmazzák, – ha szükséges a felnőttek segítsége által- az eddigi Boldogságórákon hallott pozitív...

5. óra – 2019. január

5. óra – 2019. január

Kisvakond csoport Az új évet a „Kisvakondok” szünetben megélt élményeinek elmondásával kezdtük meg. A barátok segítették is egymást, közösen átélt pillanatokról meséltek. A resztoratív-kör igen...

4. óra – 2018. december

4. óra – 2018. december

Kisvakond csoport Jótett – kalendárium A szegvári Kurca-parti Óvodában decemberben, elkezdődött a folyamatos készülődés, ráhangolódás a Mikulás és Fenyő-ünnepségeinkre. Az adventi időszakban a...

3. óra – 2018. november

3. óra – 2018. november

Kisvakond csoport Kedves Olvasó! Fontosnak tartjuk mi, Kisvakond csoportban dolgozó felnőttek a szociális, beilleszkedési folyamatok, társas kapcsolatok pozitív alakulását. A csoportba járó...

2. óra – 2018. október

2. óra – 2018. október

Kisvakond csoport Kedves Olvasó! A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond kiscsoportjának életébe „A hála gyakorlása” során alkalmazott szociáliskészség fejlesztő játékok pozitív, jótékony hatását...

1. óra – 2018. szeptember

1. óra – 2018. szeptember

Kisvakond csoport Boldogságórát tartó óvoda pedagógusok: Ágostonné Szécsényi Erika, Horváth Ágota Kedves Olvasó! Mi vagyunk a Kisvakond kiscsoport! A mi óvodánk a szegvári Kurca-parti parti Óvoda. A...

Kurca-parti Óvoda
6635 Szegvár, Hunyadi J. u. 25.

Scroll Up